Seiling.org Seiling.org
Log in
Visitor no.
42915627
About Seiling.org
On these pages you will find relevant information regarding boats, sailors, measurers, Regional associations, clus, classclubs etcc. These are the homepages for administration of certificates regardingNOR Rating.

Rules, information and follow up of the NOR Rating-system you will find at NORNOR Rating (Norwegian classclubb for NOR Rating) homepage
.The main idea behind a new common database for all boats and sailors, is that all information can be desentralized administered where the information originates.

You are responsible for maintaining your own data. You do this by pressing "My page" tab after logging in. There you may administer your own data and also see other information related to you as a sailor.

We plan integrate a Regatta module, where anything from anounncements to results will bea available for administration over the net.
General news
24-04-2014 22:51 : Code0 ikke lenger egen seiltype
Code0 skal ikke lengre registreres som egen seiltype. Disse skal nå måles og registreres som vanlige forseil, men kryss av for "flying"
01-01-2012 23:32 : Nye NORLYS sider
NORLYS lanserer nye sider. Vi har slått sammen www.seiling.org og www.norlys.org. Heretter skal en ikke bruke www.seiling.org lengre, men kun www.norlys.org. Hensikten med sammenslåingen er å samle all relevant informasjon om NORLYS på et sted. Du skal bruke samme brukernavn og passord som du gjorde på www.seiling.org. Vi har ryddet i medlemsdatabasen og fjernet duplikate brukere. Skulle vi mot formodning ha gjort en feil så kontakt oss på post@seiling.org NB!!! Målere skal intil vi har fått lagt over all funksjonalitet bruke http://adm.seiling.org for å registere målinger.
18-11-2011 07:18 : Statistikk rapportering
Husk å sende inn statistikk for årets seilaser - Dette er viktig for at båtene i din forening skal ha mest mulig korrekt LYS tall.
26-08-2011 19:54 : Endring av LYS tall
LYS komiteen har i møte 25/8 2011 satt ned LYS tallet for Elan 350 til 1,33.
16-08-2011 22:39 : Innkalling til ekstraordinært årsmøte
Styret er av årsmøtet 2011 pålagt å innkalle til ekstraordinært årsmøte for å stemme over et forslag til endring av NORLYS lover for å kunne endre representasjonen ved årsmøter. Dette på bakgrunn av en utredning fra styret, se www.norlys.org/styret [1] dokument FS2010/05. Det kalles derfor inn til ekstraordinært årsmøte tirsdag den 6. september klokken 18:00. Møtet vil bli avholdt i Oslo i nærheten av Oslo S. Styret vil komme med detaljer om møtested og et forslag til nye lover senest 10 dager før møtet finner sted. Lovforslaget vil bli lagt ut på norlys.org så snart styret har behandlet det endelige forslaget. Forslaget er en videreføring av § 10 i loven og vil medføre en omskriving av denne samt § 5 om avstemningsregler på årsmøter og § 2 om medlemskap. Hovedgrunnen til endringene er et ønske fra flere årsmøter om en bredere og mer aktiv interesse for arbeidet i foreningen. Hilsen Styret
Copyright© 2003-2017 OKon ANS