Seiling.org Seiling.org
Logg på
Besøkende nr.
42699879
Om Seiling.org
På disse sidene vil du finne nødvendige opplysninger angående båter, seilere, målere, kretser, foreninger og klasseklubber mm. Likeledes er denne hjemmesiden administrasjonsstedet for målebrev til NOR Rating.

Regler, informasjon og annen oppfølging for NOR Rating-systemet finner du på NOR Rating (Norsk klasseklubb for respitt seiling) sin hjemmesiden
Hovedtanken med en ny felles database for alle båter og seilere, er at all informasjon kan vedlikeholdes desentralt der informasjonen oppstår.

Du er selv ansvarlig for å oppdatere og vedlikeholde dine egne personlige data.Dette gjør du ved å trykke på "MIN SIDE" etter å ha logget deg inn. Der kan vedlikeholde dine egne data, samt ha oversikt over andre data som gjelder deg som seiler.

Vi planlegger å lansere en integrert regatta arrangements-modul, der alt fra kunngjøringer til resultatlister vil kunne administreres og regattaen gjennomføres på nettet.
Generelle nyheter
24-04-2014 22:51 : Code0 ikke lenger egen seiltype
Code0 skal ikke lengre registreres som egen seiltype. Disse skal nå måles og registreres som vanlige forseil, men kryss av for "flying"
01-01-2012 23:32 : Nye NORLYS sider
NORLYS lanserer nye sider. Vi har slått sammen www.seiling.org og www.norlys.org. Heretter skal en ikke bruke www.seiling.org lengre, men kun www.norlys.org. Hensikten med sammenslåingen er å samle all relevant informasjon om NORLYS på et sted. Du skal bruke samme brukernavn og passord som du gjorde på www.seiling.org. Vi har ryddet i medlemsdatabasen og fjernet duplikate brukere. Skulle vi mot formodning ha gjort en feil så kontakt oss på post@seiling.org NB!!! Målere skal intil vi har fått lagt over all funksjonalitet bruke http://adm.seiling.org for å registere målinger.
18-11-2011 07:18 : Statistikk rapportering
Husk å sende inn statistikk for årets seilaser - Dette er viktig for at båtene i din forening skal ha mest mulig korrekt LYS tall.
26-08-2011 19:54 : Endring av LYS tall
LYS komiteen har i møte 25/8 2011 satt ned LYS tallet for Elan 350 til 1,33.
16-08-2011 22:39 : Innkalling til ekstraordinært årsmøte
Styret er av årsmøtet 2011 pålagt å innkalle til ekstraordinært årsmøte for å stemme over et forslag til endring av NORLYS lover for å kunne endre representasjonen ved årsmøter. Dette på bakgrunn av en utredning fra styret, se www.norlys.org/styret [1] dokument FS2010/05. Det kalles derfor inn til ekstraordinært årsmøte tirsdag den 6. september klokken 18:00. Møtet vil bli avholdt i Oslo i nærheten av Oslo S. Styret vil komme med detaljer om møtested og et forslag til nye lover senest 10 dager før møtet finner sted. Lovforslaget vil bli lagt ut på norlys.org så snart styret har behandlet det endelige forslaget. Forslaget er en videreføring av § 10 i loven og vil medføre en omskriving av denne samt § 5 om avstemningsregler på årsmøter og § 2 om medlemskap. Hovedgrunnen til endringene er et ønske fra flere årsmøter om en bredere og mer aktiv interesse for arbeidet i foreningen. Hilsen Styret
Copyright© 2003-2017 OKon ANS